אודות בית חינוך ממ"ד "אור השרון" תנובות


משפחת בית חינוך ממ"ד "אור השרון" תנובות,
מהווה משפחה עבור כל הבאים בשעריו: תלמידים, הורים ומורים -
בית חינוך כמשפחה!


הייחודיות של בית חינוך ממ"ד "אור השרון" תנובות הינו תחום המוסיקה.
מחקרים מראים כי:

  • תלמידים העוסקים בנגינה מצליחים יותר בלימודים אקדמיים.
  •  הנגינה משפרת את הביטחון העצמי. רוכשים הרגלי למידה נאותים ודחיית סיפוקים.
  • הנגינה תורמת תרומה משמעותית להתפתחות קוגניטיבית וחברתית-ערכית של הילד/ה.
  • לימודי נגינה משפרים את האקלים הבית ספרי. מלמדים באהבה ומטפחים את רוח האדם.
  • יחס אישי המתבטא בעת למידה משמעותית ובזמן משוב מקדם למידה.
  • מחזקים למידה משמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.

כבית ספר מוסיקלי השאיפה היא לתת מענה לניגון האישי של כל ילד וילדה.
אנו רואים במצוינות דרך חיים המכוונת למתן מענה לכל תלמיד ותלמידה- ולהבאתם להישגים גבוהים בתחומים מגוונים.
פנים רבות למצוינות כשמטרת העל הינה קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים לימודיים ולמימוש עצמי.
השאיפה למצוינות בבית חינוך ממ"ד "אור השרון" תנובות, הינה דרך חיים.
בית החינוך מהווה מקום ללמידה חווייתית ומפתח למידה עצמאית מתוך סקרנות ועניין.

חמ“ד משפחה לתמיד - משפחה שבוחרת בך!

משפחת ממ"ד "אור השרון" איתך לאורך כל הדרך - כי העתי"ד שלך כאן איתנו!


אתר זה נבנה באמצעות